Okno na świat dla Warmii i Mazur

Lotnisko Szymany

nasza
oferta

 

więcej

zakres
usług

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

14.04.2014

Wizja lokalna w postępowaniu na Budowa pola wzlotów (...)

„Budowa pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME, na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w  ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

10.04.2014

Zmiana SIWZ 3

„Budowa ogrodzenia Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

09.04.2014

Wybór oferty najkorzystniejszej

Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych w ramach budowyRegionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

Archiwum aktualności