Okno na świat dla Warmii i Mazur

Lotnisko Szymany

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy                                                        

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

 

Budowa Regionalnego Portu Lotniczego OLSZTYN - MAZURY jest realizowana w ramach projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury” – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii Mazur na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu:  204 122 111,20 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 121 163 992,43 zł

 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej
Portem Lotniczym Olsztyn – Mazury,  proszone są o śledzenie informacji o aktualnych ofertach pracy umieszczanych na naszej stronie internetowej w zakładce Port Lotniczy/Rekrutacja.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
wymienionych w ogłoszeniu o pracę  w kopercie z umieszczoną na niej nazwą stanowiska,
na które aplikacja zostaje składana.
Jednocześnie informujemy, iż niekompletnie złożone aplikacje nie będą rozpatrywane.

 

Copyright © 2015 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

30.11.2015

Odpowiedzi nr 1- dot. WIM.BZ.0812.21.2015

„Dostawa ciągnika rolniczego  wraz z osprzętem oraz wózka widłowego o napędzie spalinowym wraz z wyposażeniem”

30.11.2015

Informacja z otwarcia ofert w post. WIM.BZ.0812.21.2015

Zaprojektowanie i dostarczenie stacji paliw JET A-1 oraz AVGAS 100 LL  

Archiwum aktualności