Okno na świat dla Warmii i Mazur

Lotnisko Szymany

Copyright © 2014 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

15.09.2014

Wybór oferty najkorzystniejszej

Remont budynku biurowego położonego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 89/91

08.09.2014

Wyjaśnienie treści SIWZ

„Dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

08.09.2014

Nabór na stanowiska w Regionalnym Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury

Spółka Warmia i Mazury  Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na stanowiska pracy: Komendant Służby Ochrony Lotniska oraz Główny Energetyk

Archiwum aktualności