Okno na świat dla Warmii i Mazur

Lotnisko Szymany

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy                                                        

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

 

Budowa Regionalnego Portu Lotniczego OLSZTYN - MAZURY jest realizowana w ramach projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury” – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii Mazur na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu:  205 308 616,82 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 121 973 361, 95 zł

 

Copyright © 2014 by Warmia i Mazury Airport
projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko - Mazurskiego

Uwarunkowania Środowiskowe

Przetargi

Aktualności

Wiadomosci Warmia i Mazury Airport

30.10.2014

Wizyta Pana Marszałka Jacka Protasa w Regionalnym Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury

Wizyta Pana Marszałka Jacka Protasa w Regionalnym Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury

29.10.2014

Wyjaśnienie treści SIWZ

            „Zaprojektowanie i budowa parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

21.10.2014

Zapytanie ofertowe na projekt logo Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury oraz księgę identyfikacji wizualnej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu logo Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury (w plikach grafiki bitowej oraz grafiki wektorowej) oraz księgi identyfikacji wizualnej wraz z przekazaniem praw autorskich.

Archiwum aktualności